FARSKAPSTEST

Det biologiske farskapet til et barn kan bestemmes ved å gjennomføre en DNA-analyse med prøver fra barn, mann og eventuelt mor.  

Når mor, barn og mulig far testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved Avdeling for Familiegenetikk enten vise at han ikke er far eller støtte hans farskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 1 000 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for farskap større enn 99,9999 %.

Dersom mor ikke deltar med prøve, vil bevisstyrken kunne svekkes noe, men ved å utføre tilleggsanslyser tilstrebes det å oppnå en sannsynlighets-overvekt for farskap på minst 100 000 : 1, altså en sjanse for farskap på minst 99,999% i tilfeller der farskapet ikke utelukkes. Tilleggstester medfører forlenget analysetid (ca 15 virkedager totalt).

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle som skal delta har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år. Du kan lese mer om saksgang og fremgangsmåte under "Informasjon".

Del siden sosialt!